NEWS

Bản quyền La Liga thuộc về ESPN

Theo LaLiga. Kể từ năm 2018, LaLiga Bắc Mỹ (liên doanh của LaLiga với Relevent Sports Group ) đã phát triển hồ sơ của chúng tôi trên khắp Hoa Kỳ và Canada...

Theo LaLiga. Kể từ năm 2018, LaLiga Bắc Mỹ (liên doanh của LaLiga với Relevent Sports Group ) đã phát triển hồ sơ của chúng tôi trên khắp Hoa Kỳ và Canada, gần đây đã đạt được một thỏa thuận phát sóng mới lớn với ESPN. Liên doanh hiện đang mở rộng sang Mexico để tham gia với văn phòng hiện tại của LaLiga tại Mexico City, tăng mạnh hoạt động thương mại và tạo ra những trải nghiệm mới cho người hâm mộ.