NEWS

Con đường đến với FIFA tại #WorldCup Qatar 2022™

Con đường đến với FIFA tại #WorldCup Qatar 2022™

Con đường đến với FIFA tại #WorldCup Qatar 2022™ đến một giai đoạn quan trọng ở châu Á. Mười hai quốc gia đã đủ điều kiện cho Vòng chung kết, với lễ bốc thăm sẽ được thực hiện vào ngày 1 tháng 7.

#FIFAWorldCup