CHÍNH SÁCH

Dịch vụ in ấn

Sport Việt Nam có cung cấp dịch vụ in ấn (tên, số, logo đội bóng) dành cho tất cả các sản phẩm. Để sử dụng dịch vụ này, bạn vui lòng

1.      Tại phần “GHI CHÚ” trong mục “GIỎ HÀNG”, bạn vui lòng cung cấp cho Grand Sport Việt Nam các thông tin in sau:

-          Nội dung in

-          Vị trí in

-          Màu sắc của chi tiết in

-          Font chữ và số (nếu có)