Hồ Chí Minh FC prematch Zaicro
285,000đ
HCM FC Training Kit Kelme
550,000đ
CLB HCM FC Thủ Môn 2021 Kelme
690,000đ
Hồ Chí Minh FC 2021 Xanh Lá Kelme
520,000đ
Hồ Chí Minh FC 2021 Xanh Dương Kelme
520,000đ
Kelme Polo Hồ Chí Minh FC 2021 Blue Navy
690,000đ
Hồ Chí Minh FC Kelme 2021
480,000đ