NEWS

Joma chiếm lĩnh Olympic Tokyo

Europa Press nhận ra sự hiện diện tuyệt vời mà Joma sẽ có tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.

Europa Press nhận ra sự hiện diện tuyệt vời mà Joma sẽ có tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.

12 ủy ban Olympic.
10 liên đoàn các môn thể thao khác nhau (bóng ném, bóng đá, điền kinh và bóng bàn.
5 vận động viên cá nhân, trong số đó, Chuso García Bragado, người sẽ hoàn thành Thế vận hội Olympic thứ tám của mình.

#SoloporDeporte #Sponsor